[2022] SGK Toán 10 Tập 1 – KNTT với cuộc sống (bản mẫu)

[2022] SGK Toán 10 Tập 1 – KNTT với cuộc sống (bản mẫu)

[2022] SGK Toán 10 Tập 1 – KNTT với cuộc sống (bản mẫu) 1199 1696 ongchu

Bản mẫu sách giáo khoa Toán 10 Tập 1 thuộc Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống – Nhà xuất bản Giáo dục VN.

Nhóm tác giả biên soạn

Hà Huy Khoái (Tổng chủ biên)

Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng chủ biên)

Hạ Vũ Anh, Trần Mạnh Cường, Phan Thị Hà Dương, Nguyễn Đạt Đăng, Phạm Hoàng Hà, Đặng Đình Hanh, Phan Thanh Hồng, Nguyễn Thị Kim Sơn, Dương Anh Tuấn, Nguyễn Chu Gia Vượng.